GATTARAN SUB-OFFICE SIT-IN COLLECTION SCHEDULE

GATTARAN SUB-OFFICE SIT-IN COLLECTION SCHEDULE

Sa ating mga member-consumers na sakop ng Gattaran Sub-Office (Gattaran, Lasam, Allacapan, at ilang barangay ng Lallo), narito ang inyong Sit-in Collection Schedule. Layunin nito na mapalapit sa inyong mga barangay upang lalong mapadali at maging “convenient” ang pagbabayad ng inyong buwanang bill sa kuryente.

Magbayad lamang sa mga nasabing araw at oras at maaari pang magkaroon ng pagkakataong manalo sa “Maagang Bayad Mo, May Regalo! Handog Pasasalamat ng CAGELCO II Raffle Promo!”