Power Bill Breakdown

 1. GENERATION CHARGE

  Ito ay isang PASS-THROUGH CHARGE. Ibig sabihin, kinokolekta lamang ngunit hindi ito napupunta sa Kooperatiba kundi sa mga Power Suppliers.
  Halos 50% ng Electric Bill ay ang Generation Charge.

 2. TRANSMISSION CHARGE

  Ito ay singil sa serbisyo ng Transmission System ng National Grid Corp. Of the Philippines na siyang tagapangasiwa sa pagpaparating ng kuryente mula sa power suppliers sa ating mga Sub-stations.

  Ito rin ay isang PASS-THROUGH Charge.

 3. DISTRIBUTION/SUPPLY/METERING CHARGE

  Ito ay ang halagang napupunta sa Kooperative upang mapanatiling sapat at ligtas ang suplay ng kuryente.
  Ito rin ay bayarin sa serbisyong natatanggap ng mga konsumidores tulad ng ‘reading’, ‘billing’, at ’customer assistance’ na naaayon sa kapakanan ng Member-Consumers.

 4. SYSTEM LOSS CHARGE

  Ito ay kumakatawan sa halaga ng pagbawi sa nawalang kuryente na maaaring teknikal o di-teknikal na dahilan. Ang naturang singil ay itinatakda ng Energy Regulatory Commission.

 5. SUBSIDY

  Ito ay tumutulong na salapi na ibinibigay sa mga konsumidores na kabilang sa mga LOW INCOME CONSUMERS at SENIOR CITIZEN na gumagamit na gumagamit lamang ng kuryente na di-hihigit sa 100kwh kada buwan.

 6. GOVERNMENT TAXES

  Kabilang na dito ang Local Franchise Tax, Real Property Tax, at Value Added Tax. Ang naturang singil ay “Pass-Through Charges” na kinokolekta ng CAGELCO II na naayon sa kautusan at alituntunin ng Energy Regulatory Commission (ERC) at Bureau of Internal Revenue (BIR).

 7. UNIVERSAL CHARGE

  Ito ay kumakatawan sa singil sa Missionary Electrification at Environmental Charges na napupunta sa Power Sector Assets Liabilities and Management Corporation o PSALM na pagmamay-ari ng gobyerno. Ito ang nagbibigay-pondo sa pagpapa-ilaw sa mga malalayong lugar at pangangalaga ng kapaligiran.

 8. FIT-ALL RATE

  inapubrahan ng gobyerno para maitaguyod ang paggamit ng sustainable renewable energy (solar, wind, hydro). Ito ay isang ‘pass-through charge”.