Rights and Obligations

MGA KARAPATAN NG ISANG MEMBER-CONSUMER

 • Karapatang malaman ang lahat ng Impormasyon sa operasyon ng CAGELCO II
 • Karapatang bumoto tuwing Directorial Election
 • Karapatang mai-halal sa katungkulan bilang Director
 • Karapatang magkaroon ng Electric Service Connection

MGA OBLIGASYON NG ISANG MEMBER-CONSUMER

 1. MAGBAYAD NG ELECTRIC BILL SA TAKDANG ARAW
 2. PROTEKTAHAN ANG MGA MATERYALES NG KOOPERATIBA

  RA 7832 “ANTI-PILFERAGE ACT”

  Isang batas na mahigpit at direktang ipinagbabawal ang PAGNANAKAW ng KURYENTE sa pamamagitan ng paggamit ng jumper, flying connection at iba pa. Gayun din ang pagnanakaw ng materyales na ginagamit sa distribusyon at transmisyon nito.

 3. MAKIBAHAGI SA MGA AKTIBIDADES NG KOOPERATIBA
  1. Annual General Membership Assembly (AGMA)
  2. SITIO ELECTRIFICATION PROGRAM
  3. OUTREACH PROGRAM