Senior Citizen Discount

GUIDELINES FOR SENIOR CITIZEN DISCOUNT

(Expanded Senior Citizen’s Act of 2010) RA 9994


“Ang isang senior citizen ay maaaring mabigyan ng limang porsyentong (5%) diskwento sa kanyang electric bill.”

SINU-SINO ang mga SENIOR CITIZEN?

  1. Residente ng Pilipinas
  2. Animnaoung taong gulang (60 years old) o higit pa
  3. Maaaring mai-aplay sa mga konsumer na may ‘dual citizenship” sa kondisyong mapatunayan ang kanilang Filipino citizenship at naninirahan sa Pilipinas sa anim na buwan.

KWALIPIKASYON para sa SENIOR CITIZEN DISCOUNT

  1. Ang metro sa tahanan ay nakarehistro sa pangalan ng senior citizen.
  2. Ang buwanang konsumo sa kuryente at di hihigit sa 100kwh.
  3. Ang senior citizen na may higit sa isang account ay makakatanggap lamang ng diskwento sa tinitirhan nito.
  4. Ang diskwento ay maibibigay lamang sa isang tahanan kahit ilang senior citizen pa ang nakatira dito.

REQUIREMENTS para mabigyan ng SENIOR CITIZEN DISCOUNT

  1. Magdala ng valid I.D. o dokyumento na nagpapatunay sa edad ng Senior Citizen.
  2. Magdala din ng Barangay Clearance mula sa barangay na kinabibilangan ng naturang senior citizen.
  3. Magpresenta ng previous electric bill na nakapangalan sa naturang senior citizen.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Dalhin sa pinakamalapit na CAGELCO II Office ang mga requirements na nabanggit at authorization letter na pirmado ng naturang senior citizen kung siya ay hindi personal na makakapunta sa tanggapan.

PAALALA:

Ang application ay renewable taun-taon. Kailangang magpatala bawat taon para sa patuloy na availment ng discount.Ang discount ay matatanggap sa susunod na billing period mula sa pagsumite ng requirements. Ito ay upang bigyang panahon ang verification process.